01 – Aktuelle deadlines (aug+sep)

 

AUGUST 2019

 

Dato

Fonden

Særligt for

Link

01-08

Killroy Foundation

Alle, rejse

http://www.kilroyfoundation.net/grants/grants/

01-08

Spar Nord Fonden

Alle

https://www.sparnordfonden.dk/ansoeg-spar-nord-fonden.aspx

01-8

Transportstøtte

Musikere

http://transportstotte.dk/

01-8

Louis Petersens Legat

Alle, særligt med børn og unge

http://www.louispetersenslegat.dk/

01-8

Schröderfonden

Amatørmusik

http://www.schroederfonden.dk/

01-8

Simon Spies Fonden

Almennyttige formål, kun for foreninger o.l.

http://spiesfonden.dk/

05-8

Dansk Ungdoms Fællesråd

Alle

https://duf.dk/is/

12-8

VOLT, Nordisk Kulturkontakt

Kultur og sprog, børn og unge i Norden

https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/volt/

13-8

DK Nationalbanks Jubilæumsfond

Alle

http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/Jubilaeumsfond/Sider/default.aspx

13-8

JazzDanmark Puljen

Musik, Internationale turnéer og projekter

https://www.jazzdanmark.dk/da/s%C3%B8g-st%C3%B8tte-og-f%C3%A5-vejledning/jazzdanmark-puljen

15-8

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Alle

http://kongehuset.dk/menu/fonde--legater/dronning-margrethes-og-prins-henriks-fond/dronning-margrethes-og-prins-henriks-fond

15-8

MXD Eksportstøtte til markedsudvikling (Musik)

Musik

http://mxd.dk/eksportstoette/soeg-om-eksportstoette/eksportstoette-til-markedsudvikling/

15-8

Nordisk film fonden, Store Isbjørn og Lille Isbjørn

Film

https://www.nordiskfilm.com/store-isbjorn-and-lille-isbjorn

15-8

S.C. Van Fonden

Kultur, DK/Kina

https://www.scvan-fonden.dk/

15-8

Statens Kunstfond

Diverse musik

https://www.kunst.dk/kunststoette/

16-8

3F`s Medie- & Kulturfond

Alle

https://www.3f.dk/om-3f/fakta-om-3f/om-medie--og-kulturfonden

16-8

3F's Medie- og Kulturfond

Alle

https://www.3f.dk/om-3f/fakta-om-3f/om-medie--og-kulturfonden

21-8

Hartmannfonden

Kulturelle og almennyttige formål

https://www.hartmannfonden.dk/ansoeg/

22-8

Mobilitetsstöd

Alle, samarbejde i Norden og Baltikum

https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/mobilitetsstod/

25-8

DATS

Teater og scenekunst

https://www.dats.dk/tilskud/

27-8

Kbh.'s Kommune musikudv.

Musikarrangementer i Kbh.

https://www.kk.dk/indhold/soeg-stoette-til-koncerter

28-8

Den Vestdanske Filmpulje

Film

http://filmpuljen.dk/stotte/

28-8

Koda, Vækstlagspulje

Musik 

https://kultur.kampagne.koda.dk/legatoversigt/vaekstlagspuljen/

31-8

BHJ Fonden

Alle 

https://www.bhj-fonden.dk/

31-8

Wilhelm Hansen Fonden

 musik, teater og dans

https://wilhelmhansenfonden.dk/hvordan-soeger-man/

31-8

Gangstedfonden

Alle

http://www.gangstedfonden.dk/ansoeg/

Husk at tjekke

Det Danske Filminstitut

Mange puljer - tjek selv, film

https://www.dfi.dk/branche-og-stoette

Husk at tjekke

Slots- og Kulturstyrelsens åbne puljer

Alle

https://slks.dk/tilskud/soeg-puljer/

Husk at tjekke

Statens Kunstfond

Alle, kunststøtte

https://www.kunst.dk/kunststoette/

Husk at tjekke

Slots- og Kulturstyrelsens

Alle

https://slks.dk/tilskud/

Løbende

Koda, Arbejdsophold

Musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/a-ophold/

Løbende

Koda, Akut eksport

Musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/akut-eksport/

Løbende

Koda, Arbejdsophold i London og Los Angeles

Musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/arbejdsophold-i-london-og-la/

Løbende

Koda, Den faglige pulje

Større projekter og kommercielle eksporttiltag, som gavner dansk tekst og musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/den-faglige-pulje/

***

SEPTEMBER 2019

01-09

Killroy Foundation

Alle, rejse

http://www.kilroyfoundation.net/grants/grants/

01-09

Spar Nord Fonden

Alle

https://www.sparnordfonden.dk/ansoeg-spar-nord-fonden.aspx

01-09

Koda, Arbejdslegat

Skabelse af ny musik inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/arbejdslegat/

01-09

Koda, Arbejdslegat

Arbejdslegater og projektlegater til komposition, sangskrivning eller tekstarbejde inden for alle genrer

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/arbejds-og-projektlegater/

01-09

Koda, Bestillingshonorar

Bestilling af ny dansk musik inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/bestillingshonorar/

01-09

Koda

Koncertvirksomhed, tour support og festivals

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/koncertvirksomhed-tour-support-og-festivals/

01-09

Koda, Kurser og uddannelse

Musikforlagets kurser eller kursusdeltagelse

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/kurser-og-uddannelse/

01-09

Koda, Mentorforløb

Faglig og kunstnerisk videreudvikling for komponister inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/mentorlorloeb/

01-09

Koda, Messer og udstillinger

Forlagets deltagelse i messer og udstillinger

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/messer-og-udstillinger/

01-09

Koda, musikeksport

Forlagsrejser i forbindelse med musikeksport

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/musikeksport/

01-09

Koda, Musikudgivelser

Musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/musikudgivelser/

01-09

Koda, Nodeudgivelser

Musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Koda, Produktionspuljen

Musik, Produktionsstøtte til koncerter, festivaler og formidling inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Koda, PR og markedsføring

Musikforlagets markedsføring i Danmark og udlandet

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Koda, PR og promovering

musik, PR og promovering af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Koda, rejselegat

Rejselegat til komponister inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Koda, Rejselegat og musikeksport

Forlagsrejser og rejser til forlagets ophavsmænd

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Koda, Rejselegat

Rejselegat til producere, sangskrivere, artister inden for det populære og kommercielle felt

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Koda, Sangskrivercamps og Workshops

Musikforlagets sangskrivercamps og deres ophavsmænds deltagelse i camps

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Koda, Spil Dansk Koncerter

Musikforlagenes Spil Dansk koncerter

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

koda, Track og topliners

Indspilningslegat for organisationer og enkeltpersoner ifm. afsætning til tredjepart

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Koda, Uddannelse

Udvikling af faglige kompetencer for sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere inden for det populære og kommercielle felt

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/

01-09

Transportstøtte

Musikere

http://transportstotte.dk/

01-9

Det Danske Filminstitut

Mange puljer - tjek selv, film

https://www.dfi.dk/branche-og-stoette

01-9

DJBFA, legatpulje

Musik 

https://djbfa.dk/djbfas-legatpulje

01-9

Trygfonden

Sikkerhed, sundhed, trivsel

https://www.trygfonden.dk/soeg-stoette/ansoegningsforloeb

01-9

Dansk Komponistforening

Musik, komponistmidlerne

https://komponistforeningen.dk/s%C3%B8g-st%C3%B8tte

01-9

Frimodt-Heineke Fonden 

Kunstneriske og kulturelle formål

http://frimodtheinekefonden.dk/

01-9

Glashof Legatet

Kunst, videnskab og sociale formål

https://www.glashofslegat.dk/ansoegning/#krav

01-9

Frederiksberg Kommune

Puljer til idræt, kultur og fritid

https://www.frederiksberg.dk/borger/fritid-og-oplevelser/puljer-til-idraet-kultur-og-fritid

01-9

Frederiksberg Fonden

kulturtilbud

https://frederiksbergfonden.dk/saadan-soeger-du/deadline-og-procedure/

01-9

LB Fonden

kreativ tænkning, kultur, undervisning

https://www.lbforeningen.dk/lb-fonden

01-9

Sophus Fonden

Lys

http://sophusfonden.dk/ansogning.aspx

02-9

Tempi, udviklingspulje + eksportpulje

Musik

https://tempi.nu/tilskudspuljer/

02-9

Fogs Fond

Alle 

https://www.fogfond.dk/

02-9

Axel Muusfeldts Fond

Alle 

https://www.axelmuusfeldtsfond.dk/

04-9

Dansk skuespillerforbund

, Gramex efteruddannelse i ind- og udland for professionelle kunstnere.

http://skuespillerforbundet.dk/om-dsf/stoettemuligheder/gramex/

12-9

Dansk skuespillerforbund

Produktionsstøtte, musik, teater, scenekunst

http://skuespillerforbundet.dk/om-dsf/stoettemuligheder/produktionsstoette/

15-09

MXD Eksportstøtte til markedsudvikling (Musik)

Musik

http://mxd.dk/eksportstoette/soeg-om-eksportstoette/eksportstoette-til-markedsudvikling/

15-9

Salling Fondene

Alle, Kunst og Kultur i Århus og Østjylland

https://sallingfondene.dk/ansoeg/

20-9

15. Juni Fonden

http://15junifonden.customers.composite.net/content/dk/ansogninger

26-9

Nordisk Kulturkontakt , Nätverksstöd

Alle

https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/natverksstod/

Husk at tjekke

Slots- og Kulturstyrelsens åbne puljer

Alle

https://slks.dk/tilskud/soeg-puljer/

Husk at tjekke

Statens Kunstfond

Alle, kunststøtte

https://www.kunst.dk/kunststoette/

Husk at tjekke

Slots- og Kulturstyrelsens

Alle

https://slks.dk/tilskud/

Løbende

Koda, Arbejdsophold

Musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/a-ophold/

Løbende

Koda, Akut eksport

Musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/akut-eksport/

Løbende

Koda, Arbejdsophold i London og Los Angeles

Musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/arbejdsophold-i-london-og-la/

Løbende

Koda, Den faglige pulje

Større projekter og kommercielle eksporttiltag, som gavner dansk tekst og musik

https://kultur.koda.dk/legatoversigt/den-faglige-pulje/